DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obnovuji běžný provoz za zákonem stanovených hygienických podmínek.

Pozvánka na výlet Stará Huť u Dobříše
v pátek 8. 5. 2020 od 9:30

plan cesty 

Výchozí místo: parkoviště u rybníku Strž, Stará Huť u Dobříše
Datum konání: 8. 5. 2020
Čas setkání:  9:30 hod.
Start pochodu: 10:00 hod.
Délka trasy: 12,6 km
Předpokládaná doba pochodu: 3,5 hod.
Předpokládaná přestávka: 1,5 hod.
Předpokládaný návrat na parkoviště: 15:00 hod.
Převýšení, celkem:  150 m

Pokud bude slunečné počasí, tak Vám doporučuji vzít si buřty na opékání a něco k nim.

Tak tedy, vyrazíme od parkoviště u rybníka Strž ve Staré Huti. Toto místo je na mapce označeno jako start a současně i cíl.

Po modré, směrem na jihovýchod dojdeme k Francouzově louce. Tady zahneme doleva a pokračujeme podél lesíka. V bodě 2 se dáme doprava. Pokračujeme přímo, až k prudkému sestupu na cestu. Tady se vrátíme na modrou.

Odpočívka se jmenuje „U čtvrtého hamru“. Přejdeme přes kamenný most. Chvíli budeme capkat znovu po modré, až dorazíme k odbočce doleva. Znovu opustíme modrou a přes les a louku se dostaneme na žlutou. Vydáme se po žluté doleva. Kdo si netroufne na další pochod, se po žluté (doprava) a po modré může vrátit zpět. My ostatní po chvíli dojdeme na lesní křižovatku. Toto místo je označeno jako 3. Tady si mohou méně zdatní podruhé zkrátit cestu. Zahnou doprava a po neznačené cestě dorazí přímo do bodu 5.

My ostatní budeme stoupat po žluté až do místa 4, kde se dáme doprava. Ještě chvíli po odbočení budeme stoupat a potom už půjdeme stále z mírného kopce až na křižovatku s modrou trasou. Tady je odpočívka 5, která je vybavená kamenným ohništěm. V okolí je spousta polámaných větví. Pokud nebude pršet, tak si tu můžeme opéct buřty, nebo cokoliv, co cestou ulovíme.

Po občerstvení si unavení mohou opět zkrátit cestu. Po modré, přímo k rybníku Strž.

My ostatní se vydáme neznačenou cestou, kolem malého rybníčku. Vstoupíme na zelenou stezku. Po zelené vystoupáme na místo výhledu 6. Odtud dolů, k říčce Kocábě. Překročíme ji a po zelené půjdeme do kopce. Na křižovatce se žlutou se rozhodneme, zda si po zelené zkrátíme cestu. Odolnější budou pokračovat dál po žluté. Té se budeme držet, projdeme bodem 7 a po chvíli narazíme na červenou. Na této křižovatce se dáme doprava a červená nás dovede až do cíle.

Jako vždy prosím řidiče, kteří mají místo v autě a jsou ochotni někoho vzít, ať se mi pár dnů před cestu ozvou. Jejich telefonní číslo dám k dispozici zájemcům. Aby si mohli domluvit místo, odkud vyjedou. Ti, kteří naopak máte problém s dopravou, se ozvěte mně. Někoho můžu vzít sám. Ostatní zkontaktuji s ochotnými řidiči.

Těším se na shledanou
604 508 358
Ilja

GPS souřadnice místa parkoviště:

49.7774542N, 14.2085019E

GPS strz