DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obnovuji běžný provoz za zákonem stanovených hygienických podmínek.

Arolo

Pro techniku Arolo je výchozím stupněm zvládnutí techniky Reiki. Pracuje podobně jako Reiki s energií a symboly. Stejně jako u Reiki není v Arolu zdrojem energie terapeut, ale vnější, kosmický zdroj energie. Pouze výchozí adresa obou zdrojů (Arola a Reiki) se poněkud liší. Arolo pracuje s vyšší vibrační úrovní a také s vyšší energetickou úrovní. Vyšší vibrační úroveň energie Arola může být příčinou, že ji část lidí nevnímá, přestože její působení je silnější. Také u Reiki se může stát, že lidé výjimečně necitliví tuto energii nevnímají ani jako teplo.

U Arola je tento jev ještě častější, protože jen málo lidí je tak citlivých, že je schopno tuto energii procítit. Nicméně bez ohledu na to, zda energii cítíme, či nikoli její působení je zřetelné a jemné. Obvykle cítíme její působení v průběhu několika dnů, někdy už bezprostředně po terapii. Arolo pracuje spíše s energiemi příčin, než následků, to znamená, že se v hmotné oblasti objeví trochu později než působení Reiki, nebo třeba masáže, Bowenovy techniky či jiné, která působí bezprostředně v oblasti hmotného těla.