DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obnovuji běžný provoz za zákonem stanovených hygienických podmínek.

Tifar

Tak jako je pro techniku Arolo výchozím stupněm Reiki, pro techniku Tifar je výchozím stupněm Arolo. Dále se zvyšuje vibrační úroveň přenášené energie a také její mohutnost. Při tomto léčení se zapojují do terapie také další síly. Aktivují se pomocí speciálních symbolů a také pomocí zvláštních krystalů, které krystalizují do tvaru dvojité pyramidy. Tímto způsobem je možno přenášet velké množství léčivé energie s vysokou vibrační úrovní.