DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 1. 8. 2019 jsem přestěhoval ordinaci na adresu Plzeňská 448/44, Praha 5 viz. mapka zde v kontaktech.

Tifar

Tak jako je pro techniku Arolo výchozím stupněm Reiki, pro techniku Tifar je výchozím stupněm Arolo. Dále se zvyšuje vibrační úroveň přenášené energie a také její mohutnost. Při tomto léčení se zapojují do terapie také další síly. Aktivují se pomocí speciálních symbolů a také pomocí zvláštních krystalů, které krystalizují do tvaru dvojité pyramidy. Tímto způsobem je možno přenášet velké množství léčivé energie s vysokou vibrační úrovní.