Tifar

Tak jako je pro techniku Arolo výchozím stupněm Reiki, pro techniku Tifar je výchozím stupněm Arolo. Dále se zvyšuje vibrační úroveň přenášené energie a také její mohutnost. Při tomto léčení se zapojují do terapie také další síly. Aktivují se pomocí speciálních symbolů a také pomocí zvláštních krystalů, které krystalizují do tvaru dvojité pyramidy. Tímto způsobem je možno přenášet velké množství léčivé energie s vysokou vibrační úrovní.