DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obnovuji běžný provoz za zákonem stanovených hygienických podmínek.