DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Kurz reiki dne 26. 11. se z důvodu nemoci odkládá.

Arolo

Pro techniku Arolo je výchozím stupněm zvládnutí techniky Reiki. Pracuje podobně jako Reiki s energií a symboly. Stejně jako u Reiki není v Arolu zdrojem energie terapeut, ale vnější, kosmický zdroj energie. Pouze výchozí adresa obou zdrojů (Arola a Reiki) se poněkud liší. Arolo pracuje s vyšší vibrační úrovní a také s vyšší energetickou úrovní. Vyšší vibrační úroveň energie Arola může být příčinou, že ji část lidí nevnímá, přestože její působení je silnější. Také u Reiki se může stát, že lidé výjimečně necitliví tuto energii nevnímají ani jako teplo.

U Arola je tento jev ještě častější, protože jen málo lidí je tak citlivých, že je schopno tuto energii procítit. Nicméně bez ohledu na to, zda energii cítíme, či nikoli její působení je zřetelné a jemné. Obvykle cítíme její působení v průběhu několika dnů, někdy už bezprostředně po terapii. Arolo pracuje spíše s energiemi příčin, než následků, to znamená, že se v hmotné oblasti objeví trochu později než působení Reiki, nebo třeba masáže, Bowenovy techniky či jiné, která působí bezprostředně v oblasti hmotného těla.

VHT- vibromuskulární harmonizační technika

Jock Ruddock rozpoznal možnosti Bowenovy techniky (dále B.T.) a pokoušel se rozvinout její přednosti a odstranit některé nedostatky. Především nemožnost pracovat s více ošetřovanými místy a prodlevy mezi jednotlivými „bowenovskými" pohyby. Při svých cestách po světě (Jock Ruddock vyučuje B.T. v mnoha zemích světa na většině kontinentů) přišel Jock Ruddock do styku s mnoha léčebnými a manipulačními technikami. Z nich vybíral a zkoušel kombinace, které postupně vedly k vytvoření sytému, který komplexním způsobem pracuje s celým tělem pacienta. Záměr zdokonalit možnosti B.T. se mu vydařil natolik, že terapeuti, kteří dříve pracovali s B.T. začínají používat převážně VHT. Česká republika je jednou z prvních zemí, kde byla technika VHT vyučována.

Technika Thomase Bowena - The Gentle Touch

Objevitelem a průkopníkem této techniky byl Thomas Ambrose Bowen (1916-1982). Základem techniky jsou jemné a přesné pohyby polštářky prstů přes svalové vlákno nebo šlachu. Jedná se o nediagnostickou a holistickou techniku. Jak název napovídá jde o jemnou a nebolestivou techniku. Je velmi účinná při svalových nebo kloubních problémech. Bowenova technika napomáhá vyvážení organizmu, stimuluje vylučování odpadních látek, pomáhá při migrénách, upravuje vnitřní prostředí organismu tzv. homeostázu. Teprve po smrti Toma Bowena (†1982) začali jeho asistenti tuto techniku vyučovat. Do České Republiky přivezl Bowenovu techniku pan Jock Ruddock v roce 1997. Jock Ruddock studoval Bowenovu metodu u několika instruktorů. Jeden z nich byl i asistent Toma Bowena Osvald Rentsch.

Reiki

Léčivá energie prochází rukama terapeuta, navozuje stav klidu, prochází do buněk, svalů a vnitřních orgánů těla. Působením této energie se harmonizují vztahy mezi jednotlivými orgány, každá buňka, sval přijímá vyživující sílu, slaďuje se v souladu s vnitřním prostředím i s okolím. Reiki energie je velmi často vnímána jako příjemné teplo vyzařující z terapeutových rukou. Někdy je tento pocit možno popsat jako pálení, výjimečně jako uvolňující bolest nebo chlad. Léčení prostřednictvím Reiki je neinvazivní, nediagnostické, holistické (celostní) a šetrné ošetření. Není podmíněno žádnou vírou ani vnitřním stavem mysli. Působí stejně dobře na lidi i zvířata dokonce i na rostliny. Prostřednictvím Reiki je možné zmírnit příčiny i příznaky chorob a velmi často je lze dokonce úplně odstranit.

Tifar

Tak jako je pro techniku Arolo výchozím stupněm Reiki, pro techniku Tifar je výchozím stupněm Arolo. Dále se zvyšuje vibrační úroveň přenášené energie a také její mohutnost. Při tomto léčení se zapojují do terapie také další síly. Aktivují se pomocí speciálních symbolů a také pomocí zvláštních krystalů, které krystalizují do tvaru dvojité pyramidy. Tímto způsobem je možno přenášet velké množství léčivé energie s vysokou vibrační úrovní.

Samet

Samet je další stupeň práce s energií. Také tady se pracuje prostřednictvím krystalů. Tato energie je ještě na vyšší vibrační úrovni než techniky Tifar, Arolo a Reiki a dobře se s ní pracuje. Samet v podstatě už zasahuje do karmických dějů.

Další techniky

Během asi patnácti let, co se zabývám prací s energií, jsem prošel celou řadou různých školení, seminářů a zasvěcení. Část z nich byla jenom ztrátou času a peněz. Z těch ostatních jsem si vzal vždy jen to, co podle mého názoru pomáhá lidem nebo mému osobnímu rozvoji. Protože jich bylo opravdu hodně, tak je ani nebudu jednotlivě vyjmenovávat. Vhodné techniky z těchto školení občas používám jako doplněk terapie.