DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obnovuji běžný provoz za zákonem stanovených hygienických podmínek.

Ilja Žáček v časopise "Překvapení"

V časopise "Překvapení" dne 20. září 2014 č. 43/2014 vyšel článek o Ilju Žáčkovi, článek si můžete stáhnout v PDF zde:

Adobe PDF