DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Kurz reiki dne 26. 11. se z důvodu nemoci odkládá.

VHT- vibromuskulární harmonizační technika

Jock Ruddock rozpoznal možnosti Bowenovy techniky (dále B.T.) a pokoušel se rozvinout její přednosti a odstranit některé nedostatky. Především nemožnost pracovat s více ošetřovanými místy a prodlevy mezi jednotlivými „bowenovskými" pohyby. Při svých cestách po světě (Jock Ruddock vyučuje B.T. v mnoha zemích světa na většině kontinentů) přišel Jock Ruddock do styku s mnoha léčebnými a manipulačními technikami. Z nich vybíral a zkoušel kombinace, které postupně vedly k vytvoření sytému, který komplexním způsobem pracuje s celým tělem pacienta. Záměr zdokonalit možnosti B.T. se mu vydařil natolik, že terapeuti, kteří dříve pracovali s B.T. začínají používat převážně VHT. Česká republika je jednou z prvních zemí, kde byla technika VHT vyučována.