DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Kurz reiki dne 26. 11. se z důvodu nemoci odkládá.

Termíny kurzů Reiki a seminářů

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Pokud Vám nebude žádný z uvedených termínů vyhovovat, tak mne prosím kontaktujte.

Obsah kurzů Reiki

Obsahem kurzů je školení a zasvěcení. Školením se adept seznámí s technikou práce s energií Reiki. Zasvěcením do Reiki získává člověk nejen schopnost léčit, ale dochází u něj ke změnám-fyzickým, duševním a také k rychlejšímu duchovnímu růstu. Lidé, kteří projdou zasvěcením se pro ostatní stávají zdrojem energie.

Jednotlivé stupně Reiki umožňují různou míru používání energie Reiki. Představme si energii Reiki jako pramen vody, kterým očišťujeme a uzdravujeme nemocného. Čím vyšší stupeň zasvěcení máme (můžeme také říct naladění, nebo iniciace), tím je pramen silnější a také čistější. Stupně zasvěcení na sebe navazují.

První stupeň:

Při prvním stupni zasvěcení získává adept schopnost přijímat energii Reiki a předávat ji nemocným. V jeho těle se vytvoří řečiště–kanál, kterým energie proudí. V adeptovi se začíná objevovat schopnost vnímat energii. Může pomoci druhým i sám sobě tím, že přiloží ruce na bolavá místa. Člověk, na kterého adept položí ruce, prociťuje tuto energii jako příjemné teplo. Uvolňuje se napětí a zmírňují se bolesti.

Druhý stupeň:

Po druhém stupni zasvěcení dojde k rozšíření a pročištění proudu energie. Adept se seznámí se symboly Reiki a naučí se pracovat na dálku a v čase. Dříve mohl pracovat pouze s energií, která procházela jeho tělem, nyní může vytvářet kanál energie mimo své tělo. Jeho vnímavost se opět zvyšuje.

Třetí stupeň:

Po třetím stupni zasvěcení dojde opět k rozšíření proudu energie a dalšímu pročištění. Adept získá symboly příslušející k třetímu stupni. Znovu dojde ke zvýšení citlivosti. Od tohoto okamžiku se začíná měnit i struktura těla adepta. Začíná energii nejen ovlivňovat a směrovat (u prvního stupně tím, že ji předává rukama, u druhého pomocí symbolů), ale přímo ji vyzařuje. Stává se sám zdrojem energie Reiki.

Mistrovský stupeň:

Mistrovský stupeň je určen převážně těm, kteří se chtějí Reiki věnovat profesně. Adept se naučí zasvěcovací techniky, získá zasvěcovací symboly. Po určité době dostane „požehnání" a povolení tyto techniky používat, pořádat kurzy, školit a sám zasvěcovat další.